Teisinė pastaba 

Mūsų interneto svetainės skirtos pateikti informaciją apie įmonę, produktus ir kitas paslaugas. Siekiame pateikti patikrintą, išsamią ir naujausią informaciją, kuri kruopščiai ruošiama ir nuolat atnaujinama. Mūsų interneto svetainėse pateikiama tik bendra informacija, taigi šie duomenys neturėtų būti laikomi medicininiais, komerciniais ar kitokiais patarimais. Todėl negalima pateikti pretenzijos atlyginti žalą dėl bet kokios žalos, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su mūsų interneto svetainių ir jose pateiktos informacijos naudojimu.

Tuo atveju, kai mūsų interneto svetainėse yra iš trečiųjų šalių gautos arba jų nurodomos informacijos, ji neturėtų būti laikoma mūsų rekomendacija. Negalime patikrinti, ar toks turinys yra patikimas ar pagrįstas, todėl dėl akivaizdžių priežasčių negalime prisiimti atsakomybės už jį.

Programa, jos turinys, tekstas, grafika ir kt. yra saugomi autorių teisių arba kitų pramoninės nuosavybės įstatymų. Mes taip pat informuojame, kad visiems produktų ir kitiems tinkamai pažymėtiems pavadinimams taikoma teisinė prekės ženklų apsauga. Bet koks jų naudojimas, įskaitant kopijavimą, platinimą ir apdorojimą, leidžiamas tik kiek tai numatyta teisinių reglamentų ir tik gavus įgaliotojo asmens sutikimą.

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu pakeisti savo interneto svetainių turinį.

© BERLIN-CHEMIE AG    

?DUK